MOTOR ĐIỆN KAIJIELI - 1 PHA 1.1Kw - 2.2Kw
motor-dien-KAIJIELI

Motor điện 1 pha KAIJIELI – 1.1kw- 2.2kw

£29.00

Mã sản phẩm: KAIJIELI 02
Nhà sản xuất: KAIJIELI
Công nghệ: Trung Quốc
Tốc độ: Tham khảo ở phần mô tả
Giá bán: Liên hệ