Motor điện Huifeng, động cơ điện 3 pha Huifeng

£29.00

Mã sản phẩm: CDE
Nhà sản xuất: Huifeng
Công nghệ: Đức
Tốc độ: 580v/p, 730v/p, 960v/p, 1450v/p, 2900v/p
Giá bán: Liên hệ