Tag Archives: mạch điện xoay chiều AC

Diac là gì

Diac là một diode AC chuyển đổi hoạt động như một bộ chuyển mạch bán dẫn hai chiều, lấy tên từ “diode AC chuyển đổi”. Cấu tạo của Diac Diac là linh kiện bán dẫn có thể có cấu trúc ba hoặc năm tầng với các đặc điểm: không có thiết bị đầu cuối thuộc tầng cơ sở ba […]