Tag Archives: máy biến áp

Máy biến áp tự ngẫu là gì?

Máy biến áp tự ngẫu là gì?

Máy biến áp tự ngẫu là loại máy biến áp chỉ có 1 loại dây quấn. Khi điện được phát ra từ máy phát điện nó sẻ đi qua những máy biến áp để đưa lên lưới điện, đồng thời 1 phần sẽ qua 1 máy biến áp tự ngẫu để nhà máy điện tự […]